හැරී පොටර් අලුත්ම පොත වාර්තා අතරට

හැරී පොටර් අලුත්ම පොත වාර්තා අතරට

මෑත දශකයේ එක්සත් රාජධානියේ වේගයෙන්ම අලෙවි වූ පොත ලෙස ‘ද හැරී පොටර් ඇන්ඩ් ද කර්ස්ඩ් චයිල්ඩ්’ අලුත්ම පොත වාර්තා අතරට එක් වෙයි. මේ පොත නිකුත් වූයේ ජූලි 31 වැනි දා වන අතර පළමු දින තුන තුළ පමණක් එහි පිටපත් 680,000 ක් අළෙවි වී ඇත.

එය 2012 වසරේ දී ‘ෆිෆ්ට් ෂේඩ්ස් ඔෆ් ග්‍රේ ’ කෘතිය සුමානයක් තුළ පිටපත් 664,478 ක අළෙවිය අභිබවා යාමකි. මේ අතර උතුරු අමෙරිකාවේ දී මුල් දින දෙක තුළ පිටපත් මිලියන දෙකකට අධික සංඛ්‍යාවක් අලෙවි වී ඇති බව වාර්තා වේ. හැරී පොටර් කතා මාලාවේ අවසාන නව කතාවේ පිටපත් මිලියන 1.8 ක් අලෙවි විය.