උතුරු දකුණු කොරියානු භේද ඔලිම්පික් වලින් තුරන් වුණ හැටි

උතුරු දකුණු කොරියානු භේද ඔලිම්පික් වලින් තුරන් වුණ හැටි

දෙරටක් අතර තාක්ෂණික වශයෙන් පවතින යුද්ධය ඔලිම්පික් හි ජීව ගුණයට කිසි සේත්ම බල නොපාන බවට කදිම සාධකයක‍යයි මේ.2016 රියෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේ දී උතුරු සහ දකුණු කොරියානු ජිම්නාස්ටික් ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා සිය පුහුණුවීම් අතරතුර ගත් මේ සෙල්‍ෆි ඡායාරූපය ඉතිහාසගත වන ඡායාරූපයක් වනු ඇත.කෙසේ වුවත් මේ යුවතියන් දෙදෙනාගේ සුන්දර සිනහවට දෙරටේ නායකයන් කෙසේ ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇති දැයි ලෝකයම අවධානයෙන් සිටී.